YOU ARE HERE: Home

Kõneravi Tartus, lastele ja täiskasvanutele

Millal pöörduda logopeedi juurde?

 • kõne hindamine kui esineb kahtlus kõrvalekaldeks;
 • koolivalmiduse hindamine ja vajadusel kooliks ettevalmistus;
 • hääldamise probleemid (nt ealine vaeghääldus, düslaalia, müofunktsionaalsed puuded, düsartria, diktsiooniprobleemid);
 • hääle probleemid (düsfoonia, düsartria);
 • keelelise arengu häired lastel (nt kõne arengu hilistus; alaalia);
 • kõnekahjustus/ tekkinud kõnetus (afaasia) ;
 • neelamisraskused ;
 • kõne voolavuse probleemid, (nt ealine kogelus, kogelus, poltern);
 • lugemis- ja kirjutamisraskused (nt düsgraafia, düsleksia);
 • sekundaarsed kõnepuuded (nt tingitud vaimupuudest,
 • autismispektrihäirest,õpiraskustest, vaegkuulmisest, kehapuudest, aktiivsus ja tähelepanuhäirest vms).

Kontakt

Logopeed Lea Kübar (Palo)

 • Asukoht: Tiigi 61b, Tartu, 50410
 • E-mail: leakybar(at)gmail.com
 • Telefon: 5268692