YOU ARE HERE: Home

Kõneravi Tartus, lastele ja täiskasvanutele

Print PDF

Millal pöörduda logopeedi juurde?

  • kõne hindamine kui esineb kahtlus kõrvalekaldeks;
  • koolivalmiduse hindamine ja vajadusel kooliks ettevalmistus;
  • hääldamise probleemid (nt  ealine vaeghääldus, düslaalia, müofunktsionaalsed  puuded, düsartria, diktsiooniprobleemid);
  • hääle probleemid (düsfoonia, düsartria);
  • keelelise arengu häired lastel  (nt kõne arengu hilistusalaalia);
  • kõnekahjustus/ tekkinud kõnetus (afaasia) ;
  • neelamisraskused ;
  • kõne voolavuse probleemid, (nt ealine kogelus, kogeluspoltern);
  • lugemis- ja kirjutamisraskused  (nt düsgraafia, düsleksia);
  • sekundaarsed kõnepuuded (nt tingitud vaimupuudestautismispektrihäirest,õpiraskustest,  vaegkuulmisestkehapuudestaktiivsus ja tähelepanuhäirest vms).

Kontakt

Logopeed Lea Kübar (Palo)

Asukoht: Tiigi 61b, Tartu, 50410
E-mail: leakybar(at)gmail.com
Telefon: 5268692