YOU ARE HERE: Home

Kõneravi Tartus, lastele ja täiskasvanutele

Print PDF

Milleks eralogopeed?

Fotolia_1493361_XS

Annab võimaluse

 • tulla vastuvõtule otse, ilma perearsti saatekirjata
 • võtta lisatunde lisaks lasteia või koolilogopeedile
 • tulla logopeedi juurde ka nende lastega, kellega lasteaia logopeedil pole suure koormuse tõttu aega olnud tegeleda
 • saada kõne hindamist ja kõneravi ka enne 3-ndat eluaastat (lasteaias hakkab logopeed lastega tegelema sageli 3-ndast eluaastast)
 • kõneraviks täiskasvantuele, kellel on haiglas REH plaanis ettenähtud kõneravitunnid kasutatud, kuid vajalik oleks jätkata logopeedilise abiga

Millise probleemiga pöörduda logopeedi juurde?

 • Kõne voolavuse probleemid, nt kogelus
 • Hääldamise probleemid (vajadusel logopeediline massaaž)
  Rinolaalia ehk ninahääldus
  Düsartria – aju orgaanilisest kahjustusest tingitud kõnemotoorika kahjustus
  Anartria – verbaalse kõne puudumine
  Düslaalia – häälikute ebaõige hääldamine või puudumine
 • Süsteemsed kõnepuuded
  Alaalia – kõnekeskuse orgaanilisest kahjustusest tingitud kõne arenematus
  Afaasia – kõnekaotus pärast kõne omandamist (nt insuldijärgne kõnetus) www.koneravi.ee 
 • Lugemis- ja kirjutamisraskused
 • Koolivalmiduse hindamine
 • Neelamis- ja hingamisprobleemid

Endast

Lõpetasin Tartu Ülikooli logopeedia eriala 2007. aastal.
Olen töötanud erinevate kõneprobleemidega laste ja täiskasvanutega aastast 2004.
Töötan praegu logopeedina haiglas ja lasteaias.
Litsents: kliiniline logopeed 7 (tunnistuse nr 095344)

Hinnakiri (alates 1.jaanuarist 2014)

Esmane vastuvõtt (kõne hindamine ja uuring, kõnearendusplaani koostamine)
kestvusega kuni 30minutit - 20
kestvusega kuni 60 minutit - 25

Korduv vastuvõtt
kestvusega kuni 30 minutit - 15
kestvusega kuni 60 minutit - 20

Lisateenused
iseloomustuse koostamine - 20

Kontakt

Logopeed Lea Kübar (Palo)

Asukoht: Tartu linn, Võru 55-45 (teisel korrusel)

E-mail: leakybar(at)gmail.com

Telefon: 5268692