YOU ARE HERE: Home Endast

Endast

Lõpetasin Tartu Ülikooli *logopeedia eriala 2007. aastal. Ülikooli 4. kursusel alustasin logopeedina tööd koolis, pärast ülikooli lõpetamist läksin tööle ka haiglasse. Hiljem on olnud võimalus töötada nii lasteaias, haiglas, rehabilitatsioonimeeskondades kui ka erapraksises. Töötan põhikohaga Kõneteraapiakeskuses - www.koneteraapiakeskus.ee. Olen Eesti Kliiniliste Logopeedide Ühingu asutajaliige, samuti juhatuse liige.

Logopeedina kasutan oma töös väga erinevaid materjale ja metoodikat sõltuvalt kliendi vanusest ja vajadustest. Kui lastele on viimasel aastakümnel loodud rohkelt praktilisi töövahendeid, siis täiskasvanud klientidele napib logopeedilises töös kasutatavat materjali. Sellest tingitult hakkasin 2013. aastal koostöös IT firma Cognuse ja mitme eesti logopeediga looma veebipõhist interaktiivset harjutuste keskkonda http://koneravi.ee/, mille eesmärgiks on aidata kõnekahjustusega inimestel õppida uuesti rääkima, kõnest aru saama, kirjutama ja lugema. Harjutused toetavad traditsioonilist kõneteraapiat, mis toimub logopeedi kabinetis.

2015 aastal omandasin kliiniline logopeedi 7 litsentsi (tunnistuse nr 095344).