YOU ARE HERE: Home Endast

Endast

Lõpetasin Tartu Ülikooli *logopeedia eriala 2007. aastal. Ülikooli 4. kursusel alustasin logopeedina tööd koolis, pärast ülikooli lõpetamist läksin tööle ka haiglasse. Hiljem on olnud võimalus töötada nii lasteaias, haiglas, rehabilitatsioonimeeskondades kui ka erapraksises. Töötan põhikohaga Kõneteraapiakeskuses - www.koneteraapiakeskus.ee. Olen Eesti Kliiniliste Logopeedide Ühingu asutajaliige, samuti juhatuse liige.

Logopeedina kasutan oma töös väga erinevaid materjale ja metoodikat sõltuvalt kliendi vanusest ja vajadustest. Kui lastele on viimasel aastakümnel loodud rohkelt praktilisi töövahendeid, siis täiskasvanud klientidele napib logopeedilises töös kasutatavat materjali. Sellest tingitult hakkasin 2013. aastal koostöös IT firma Cognuse ja mitme eesti logopeediga looma veebipõhist interaktiivset harjutuste keskkonda http://koneravi.ee/, mille eesmärgiks on aidata kõnekahjustusega inimestel õppida uuesti rääkima, kõnest aru saama, kirjutama ja lugema. Harjutused toetavad traditsioonilist kõneteraapiat, mis toimub logopeedi kabinetis.

2015 aastal omandasin kliiniline logopeedi 7 litsentsi (tunnistuse nr 095344).

 

*Logopeedia on eripedagoogika haru, mis uurib kõnepuudeid ning töötab välja vastavat ravipedagoogilisi ning profülaktilisi abinõusid. Logopeedia on tihedalt seotud meditsiini, keeleteaduse, psühholoogia ja pedagoogikaga.

Logopeed on kõne- ja suhtluspuuetega tegelev spetsialist, kes tegeleb oma töös nii väikeste laste, täiskasvanute kui ka eakate kõne arendamise, korrektsiooni ja taastamisega. Eestis saab logopeediks õppida ainult Tartu Ülikooli magistriõppes.

Logopeedid töötavad Eestis haridus-, sotsiaal-, ja tervishoiusüsteemis: koolides, lasteaedades, kliinikutes, rehabilitatsioonikeskustes, riiklikes Rajaleidja keskustes ning erapraksistes. Logopeedidel on Eestis oma erialaliit Eesti Logopeedide Ühing, kodulehekülg http://www.elu.ee/.